Prawa i obowiązki wynajmującego

Stale utrzymujące się niskie koszty kredytu powodują, że wiele osób kupuje mieszkania z myślą o ich późniejszym wynajmowaniu. Chętnych bowiem nie brakuje. Warto pamiętać, że kwestie najmu mieszkania zawsze powinna regulować konkretna umowa zawierana przed wprowadzeniem się lokatorów. Nie tylko najemcy muszą dostosować się do pewnych zasad, również właściciel mieszkania, które będzie wynajmowane, podlega określonym regulacjom. Rzetelne ich przestrzeganie pozwala na utrzymanie dobrych relacji między najemcą a osobą wynajmującą lokal. Jest to niezwykle istotne w dobie coraz popularniejszego wynajmu mieszkań na dłuższy okres, szczególnie w większych miastach.

Reklama: szukasz ciekawej działki we Wrocławiu? Sprawdź działki budowlane Wrocław i przekonaj się jak w atrakcyjnej cenie mogą być działki.

Najważniejszym obowiązkiem wynajmującego mieszkanie jest udostępnienie lokalu zgodnie z wcześniejszym ogłoszeniem, w bezpiecznym stanie technicznym przez cały okres najmu. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i systemów związanych z funkcjonowaniem budynku powinien bezzwłocznie naprawić właściciel mieszkania. Chodzi w tym przypadku przede wszystkim o dostęp do wody, gazu, ciepła oraz prądu. Ponadto, jeżeli w mieszkaniu znajdują się wewnętrzne instalacje, to również właściciel zobowiązany jest do ich konserwacji i napraw. Nie dotyczy to jednak wszystkich sytuacji: „Jeżeli rzecz wynajęta uległa zniszczeniu z powodu okoliczności, za które wynajmujący odpowiedzialności nie ponosi, wynajmujący nie ma obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego”.

Osoba wynajmująca nieruchomość ma jednak prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, gdy lokator w sposób nagminny narusza postanowienia umowy, czyli niszczy mienie lub nie opłaca czynszu. Właściciel lokalu może nawet w takiej sytuacji zażądać odszkodowania, gdy w wyniku zachowania najemcy doszło do trwałego uszkodzenia mienia lub utracił dochód z tytułu najmu. Jakiekolwiek ulepszenia i zmiany, które chce wprowadzić w wynajmowanym mieszkaniu nowy lokator, muszą być uprzednie zgłoszone i potwierdzone przez osobę decyzyjną. Właściciel może nie zgodzić się na wyburzenie ścian czy pomalowanie ich na intensywny kolor ze względu na trudności przy ewentualnym wynajmie w przyszłości.

Jednak właściciel mieszkania nie może zakazać, by lokator w wynajętym mieszkania wykonał na własny koszt oświetlenie, instalację gazową czy podłączył media. Tylko kwestie zagrażające bezpieczeństwu innych mieszkańców są niedozwolone. Pozostałe udogodnienia powinny być dostępne dla osób wynajmujących, które w takim przypadku mogą również zgłosić potrzebę rozłożenia kosztów na obie strony. Ponadto przepisy wskazują, że lokator może wnioskować o zwrot nadwyżki za wymienione urządzenia w porównaniu z wartością poprzednich, jakie były dostępne „na stanie” mieszkania. Podobnie jest w przypadku usterki lub awarii, która utrudnia pełne korzystanie z lokalu – wówczas właściciel może obniżyć kwotę za czynsz lub zaakceptować wcześniej zakończenie umowy bez okresu wypowiedzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Podobne artykuły

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Wróć na górę